0%
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Co ovlivňuje agilní transformace?

Podělte se s námi o cenné zkušenosti se zaváděním agility a buďte tak součástí komunity, která posouvá obor dál! Vyplnění dotazníku trvá cca 5 minut. 

Za výzkumný tým předem děkuji! 

Sylva Žáková Talpová (sylva.zakova.talpova@econ.muni.cz), 

Proděkanka pro vnější vztahy a spolupráci s partnery, Masarykova Univerzita


 

Průzkum obsahuje 28 otázek.
Tento průzkum je anonymní.

Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás s výjimkou otázek obsažených v průzkumu, které se na údaje explicitně dotazují.

Pokud jste pro přístup k tomuto průzkumu použili zaslaný přístupový kód, ujišťujeme vás, že tento kód, e-mail ani Vaše jméno nebudou propojeny s vašimi odpověďmi. Kód s mailem a jménem je ukládán do samostatné databáze a je k němu ozději připojena pouze nedatovaná informace, jestli jste se tohoto průzkumu zúčastnili. Neexistuje způsob, jak zpětně spárovat kód a e-mail respondenta s odpověďmi v průzkumu.